UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR
LA INDEPENDÈNCIA ÉS UN FACTOR CLAU EN LA NOSTRA GESTIÓ I UN PRINCIPI BÀSIC EN LA NOSTRA CULTURA

Serveis

Els nostres serveis es basen en:

SERVEIS

Assessorament Patrimonial

Realitzem un estudi inicial global i detallat de la cartera i de l’assignació d’actius del client per establir el marc de relació i el seguiment agregat del seu patrimoni financer.

Establim una relació directa amb les entitats dipositàries en funció de l’estructura patrimonial dels nostres clients en la recerca constant de l’eficiència, la rendibilitat i el control de les inversions. Gràcies a aquesta relació directa podem realitzar un seguiment constant de les diferents estratègies definides entre el client i Universal Gestió.

Els moviments corresponents a les execucions de les ordres es concilien diàriament, i la conciliació de les posicions amb els dipositaris mensualment. Amb aquestes conciliacions el client té una visió agregada del seu patrimoni financer.
A més, tenim reunions periòdiques amb les diferents entitats dipositàries per establir el millor marc d’actuació per a cada client.

Gestió Patrimonial

Gestió independent, activa i d’alt valor afegit que, a partir del mandat atorgat pel client, s’adapta a les seves expectatives mitjançant l’elecció de productes transparents, de fàcil comprensió, líquids i amb expectatives de bon rendiment.

Serveis Auxiliars

ug_services_company

Assessorament empresarial

  • Prestació d’assessorament a empreses en matèria d’estructura de capital, estratègia industrial i altres assumptes relacionats amb els esmentats.
  • Prestació d’assessorament i de serveis amb relació a fusions, escissions i adquisicions d’empreses.
  • Ampliacions i reduccions de capital i altres assessoraments estratègics.

ug_services_ifiscal

Assessorament fiscal

  • Universal Gestió manté acords de col·laboració amb diferents empreses especialitzades en assessorament fiscal per la realització d’informes i d’estratègies tant per a persones físiques com per a persones jurídiques per tal d’obtenir l’estructura fiscal més convenient.
  • Els informes d’inversió d’Universal Gestió estan adaptats a l’estructura del client.

ico-serv

Informació facilitada al client

  • Informe amb les recomanacions personalitzades relatives a instruments financers.
  • Informe amb les recomanacions personalitzades sobre l’assessorament contractat.

Volem conèixer en profunditat què espera el client de la gestió que ens encomana, la seva tolerància al risc, les seves expectatives de rendiment i el grau d’informació que desitja rebre.