UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Normativa / legislació

S’aprova el Decret que transposa al sistema financer les disposicions europees d’informació financera adoptades a la UE
Normativa / legislació Notícies del sector
S’aprova el Projecte de llei del text consolidat del Codi de Duana d’Andorra
Normativa / legislació