UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Clàusula de no Responsabilitat

Universal Gestió S.A. ofereix a la seva adreça electrònica informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza.

La informació continguda en la present adreça electrònica solament té efectes informatius i no constitueix, de cap manera, una proposta vinculant susceptible d’obligar l’usuari a contractar amb la gestora.

Accés

Universal Gestió no es fa responsable dels danys i perjudicis que poden derivar de l’accés, de l’ús o de la mala utilització dels continguts de la web.

No garanteix la disponibilitat del servei en temps complet, tant per causes alienes com pròpies. A aquest respecte, Universal Gestió declina tota responsabilitat pels perjudicis que podrien ser ocasionats per la seva no disponibilitat.

Informació

Universal Gestió es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que figura a la seva web. Fins i tot pot limitar o prohibir l’accés a dita informació, quan ho consideri oportú i sense avís previ.

Propietat Intel·lectual

Universal Gestió és una marca registrada legalment protegida. Els textos, dissenys, les imatges, bases de dades, logotips, estructura i altres elements de la web estan protegits per les lleis i pels tractats internacionals relatius a la propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de la totalitat o de part d’aquesta web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits, llevat d’autorització prèvia de Universal Gestió. Tota infracció a aquests drets podrà donar lloc a procediments civils o penals.

Vostè no podrà crear en cap web una connexió amb qualsevol de les pàgines de la web de Universal Gestió sense una prèvia autorització per escrit.

Informació important

Universal Gestió, sota la regulació i el control de les autoritats andorranes, comercialitza els seus productes i serveis. Les seves oficines es troben ubicades al carrer Bonaventura Armengol núm. 10, edifici Montclar bloc 2, 1ª planta, despatxos 1 i 2, d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra.

Les operacions fetes amb Universal Gestió es duen a terme sota la jurisdicció del dret andorrà i els convenis internacionals signats. Per a qualsevol discrepància o litigi són competents els Tribunals del Principat d’Andorra.

Inversions

Vostè haurà de tenir sempre present que:

El valor de les inversions i de qualsevol dels seus rendiments pot anar tant a l’alça com a la baixa i que pot implicar que no es recuperi la inversió inicial.

Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Les tarifes de canvi poden ocasionar que el valor d’inversions denominades en moneda estrangera vagi a l’alça o a la baixa.

Sempre que ho cregui convenient, pot demanar a Universal Gestió que li faciliti informació detallada sobre l’estat actual de les seves inversions.

Els preus de les accions i els valors de liquidació dels fons d’inversió publicats en els mitjans de comunicació com premsa, televisió, etc. tenen un caràcter merament informatiu.

La volatilitat és una característica de la inversió en actius financers i, per tant, els preus dels valors poden registrar importants alces però també baixes.

Les inversions en diferents productes diversifiquen el risc.

Si vostè té qualsevol dubte sobre la informació continguda en aquesta pàgina web si us plau truqui’ns al (00376) 807090.

Responsabilitats

El contingut d’aquesta pàgina web no constitueix assessoria en temes d’inversió, ni ha de ser considerat a l’hora d’invertir o de prendre una altra decisió. Les decisions que vostè prengui són sempre sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

Universal Gestió no està obligada a admetre totes les operacions que li siguin requerides, ni tots els clients potencials que vulguin ser-ho i pot, en tot moment, requerir informació i documentació relativa a la procedència dels fons a ella confiats. Universal Gestió resta obligada a complir els requisits legals establerts al país, d’acord amb el marc legislatiu del Principat d’Andorra.

Resta prohibit transmetre o enviar a través de la web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de Universal Gestió o de tercers.

Aquesta web no facilita recomanacions d’inversió, ni cap tipus d’assessorament.