UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Per què és important ser un agent financer registrat per l’AFA

Ser un agent regulat per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) protegeix el sector del frau

El registre d’agents financers és un aspecte fonamental en el sector financer d’Andorra, regulat i supervisat per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). Aquest registre és essencial per protegir al client, al sector i prevenir fraus, ja que assegura que els agents financers han estat avaluats i compleixen amb els estrictes estàndards i regulacions establerts per l’AFA.

La importància del registre com a agent financer autoritzat per aquesta Autoritat Financera rau en garantir la integritat i transparència del sector financer a Andorra.

Per què és important ser un agent financer registrat per l’AFA (Autoritat Financera Andorrana)?

Aquesta certificació aporta al client la garantia de comptar amb la seguretat i confiança que estan treballant amb un professional competent i que compleix els requisits de l’Autoritat Financera Andorrana.

El fet de treballar amb un agent registrat brinda protecció als clients en cas d’incompliment per part de l’agent financer. L’AFA pot prendre mesures contra els agents que no compleixin amb les regulacions i estàndards, la qual cosa garanteix una major seguretat per als clients.

Ser un agent registrat per l’AFA significa tenir accés a informació i recursos actualitzats sobre el sector financer, la qual cosa permet als agents brindar assessorament i solucions personalitzades als seus clients.

Quins són els requisits i passos a seguir per ser un agent financer a l’Autoritat Financera Andorrana?

Els requisits i passos a seguir per ser un agent financer registrat són els següents:

  1. Complir i presentar una sol·licitud de registre formal a l’AFA.
  2. Proporcionar informació detallada sobre l’empresa, incloent la seva estructura jurídica, informació sobre el personal clau i els seus antecedents financers.
  3. Proporcionar una còpia dels estatuts i els documents constitutius de l’empresa.
  4. Proporcionar un pla de negoci detallat que inclogui informació sobre l’estratègia de l’empresa, els serveis que ofereix i com complirà amb els requisits reguladors.
  5. Presentar una garantia financera, com un assegurança de responsabilitat professional, que cobreixi les responsabilitats financeres de l’empresa.
  6. Complir una auditoria de compliment per demostrar que l’empresa compleix amb els requisits reguladors.
  7. Posar a disposició de l’AFA els registres i documentació necessaris per realitzar inspeccions i supervisió.
  8. Pagar les taxes i els drets reguladors corresponents.

Un cop es compleixen tots els requisits, l’AFA revisarà la sol·licitud i prendrà una decisió sobre si autoritzar o no el registre.

Universal Gestió, fundada l’any 1987, inscrita a la AFA amb la numeració 02/95

Som una Entitat Financera d’inversió (EFI), dedicada a la gestió individualitzada de patrimonis i a l’assessorament financer. Ser un agent registrat per la AFA és un pas crucial per garantir la integritat i transparència en la gestió independent de patrimonis.

Hem desenvolupat un model de gestió patrimonial basat en la independència, en la cerca de les jurisdiccions més adequades per als clients, en la elecció dels Bancs depositaris més solvents de tot el món i en la selecció, en els mercats internacionals, dels productes d’inversió més adequats per a cada perfil.