UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Augment del PNB nominal andorrà en aquest any

Andorra ha estat considerada una de les economies més estables d’Europa, amb una creixent diversificació del seu sector econòmic i una forta presència en el turisme i el comerç. No obstant, el país enfronta desafiaments significatius en el seu camí cap a un creixement sostenible i equilibrat.

El Producte Nacional Brut (PNB) nominal d’Andorra experimentarà un augment del 4,9% aquest any, segons un informe publicat per Estadística. A més, les previsions de creixement del PNB d’Andorra per als pròxims anys també són positives, amb un augment previst del 6% l’any que ve, del 5,3% el 2025, del 4,1% el 2026 i del 3,6% per al 2027. Encara que el creixement previst aquest any és lleugerament més baix que la previsió del PNB espanyol i de la zona euro, que és del 5,3% i del 5,2%, respectivament, supera la previsió francesa, que preveu un augment del 4,2%.

Encara que el creixement és moderat, Andorra continua sent una economia forta i estable, i és probable que segueixi desenvolupant-se en els pròxims anys.

Increment previst de l’IPC a finals d’any

A més de l’evolució del PNB, també s’ha previst un augment en l’Índex de Preus al Consumidor (IPC) a finals d’any, que serà d’un 3,9%. Aquesta xifra és la mateixa que s’espera per França, però inferior a la prevista a Espanya i a la Unió Europea, que preveuen un augment del 4,1% i del 4,5%, respectivament.

Augment de la massa salarial i del nombre d’assalariats

El quadre macroeconòmic d’Andorra també destaca un augment en la massa salarial, que es preveu que augmenti en un 4,9% aquest any. A més, el nombre d’assalariats es preveu que puji en un 7,1%. No obstant, també hi ha signes de creixents pressions econòmiques, com l’augment previst en la importació de béns, en un 3,9% i en les exportacions en un 7,1%.

Quadre macroeconòmic per aquest any a Andorra

L’augment previst del PNB nominal d’Andorra aquest any és un senyal positiu per a l’economia del país, i és un indicatiu de un creixement sostenible en els pròxims anys. No obstant, també és important estar atents als desafiaments econòmics que poden sorgir en el futur, com l’augment previst de la importació i l’exportació de béns.

Referència Diari Andorra: El PIB nominal creixerà un 4,9% aquest any. Diari Andorra. 09/02/2023. Accés web.