UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

El turisme, motor del creixement econòmic d’Andorra

El turisme sobresurt com a motor de creixement de l’economia d’Andorra. Així ho posen de manifest els resultats extrets de les dades de l’enquesta de conjuntura corresponent al primer semestre de 2022, en la qual han participat 448 empreses que duen a terme la seva activitat al Principat.

Les conclusions, donades a conèixer dilluns passat 12 de desembre per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), asseveren clarament un òptim impuls cap endavant de la dinàmica econòmica durant els primers sis mesos de 2022, abandonant ja els últims esculls conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

L’anàlisi dels resultats també permet conèixer les expectatives de les empreses dels principals sectors sobre l’evolució de l’activitat econòmica.

Tendències de recuperació per sectors

El principal estímul de l’embranzida econòmica és l’increment de la demanda per part de les activitats lligades al sector turístic, la recuperació del qual està sent més intensa i ràpida de l’estimat a la fi de l’any 2021.

Analitzant-ho per sectors es determina un panorama de prudent confiança amb vista als mesos esdevenidors, sense baixar la vigilància sobre el possible impacte dels factors de risc.

  • El 67% de les empreses del sector hoteler qualifiquen com a bona la marxa del negoci, sent només un 2% els qui l’aprecien de manera negativa. Les actuals valoracions per part del sector són les més positives dels últims cinc anys.
  • L’avaluació de les xifres de la recuperació en el sector del comerç minorista també és positiva, encara que en aquest cas els resultats són més discrets i encara no han aconseguit els valors existents abans de la pandèmia. No obstant això, els índexs de confiança en l’avanç i desenvolupament de l’activitat són significativament més alts que en 2021.
  • El creixement del sector de la construcció ha destacat especialment, malgrat que tant aquest sector com el de la indústria són els dos que més han notat la incertesa generada en l’àmbit macroeconòmic a nivell mundial, que ha frenat el seu ritme d’expansió.

Factors de risc

L’impacte de la guerra d’Ucraïna i els confinaments resultat de la política de COVID zero a la Xina han mediatitzat les decisions dels organismes econòmics a nivell global. Els principals factors de risc que impedeixen un major creixement en la zona euro i en tot l’àmbit internacional són:

  • La crisi energètica.
  • La pujada de la inflació.
  • L’increment dels tipus d’interès.
  • Els desajustaments del mercat laboral.

La incidència d’aquests factors és la major preocupació dels empresaris per la pèrdua de poder adquisitiu i la probable contenció del consum privat, així com la contracció dels marges empresarials.

Segons l’enquesta, un 77% de les empreses ha vist augmentats els preus dels productes i subministraments. Respecte als desajustaments en el mercat laboral, el major contratemps és la falta de mà d’obra adequada als perfils que s’ofereixen. Com a dada positiva, han disminuït els problemes en el proveïment i el transport.

Perspectives per a 2023

Les conclusions de l’anàlisi de les dades permeten augurar una continuació positiva de les perspectives de creixement per a l’economia andorrana, a un ritme una mica més moderat durant el segon semestre, tancant l’any 2022 amb uns bons resultats i mantenint l’increment de l’activitat econòmica en tots els sectors per a l’any 2023.

Referència: Bondia Ad: ”El turisme, motor econòmic amb la inflació i l’augment dels tipus com a amenaça”  Bondia Ad. 12/12/2022. Accés web