UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Gestió professional del patrimoni familiar

La gestió professional del patrimoni familiar ofereix un ampli ventall d’avantatges, així com l’estalvi de costos i de temps per a la família, ademés de que s’assegura la conservació i creixement del patrimoni. Delegar la gestió a experts externs i amb una visió professionalitzada del negoci obre moltes possibilitats d’inversió i planificació financera ademés de la diversificació de riscos.

Així doncs, la gestió professionalitzada del patrimoni global familiar garanteix:

  • La preservació i creixement del patrimoni familiar per tal que pugui passar de generació en generació.
  • La diversificació de riscos, incrementant les oportunitats d’inversió i accedint a productes institucionalitzats.
  • Confidencialitat.
  • Una planificació per tal de reduir els costos fiscals.
  • Manteniment de l’armonia familiar.

Metodologia de gestió del patrimoni familiar

Per tal que tot l’anterior sigui possible, el Departament de grups familiars d’Universal Gestió segueix una metodologia basada en la personalització, planificació i seguiment.

Anàlisi del patrimoni i planificació d’una estratègia global d’inversió

Per tal de poder planificar una estratègia sòlida per a la gestió del patrimoni familiar, és imprescindible portar a terme un anàlisi exhaustiu i valoració precisa del patrimoni. En aquest punt, s’han de tenir en compte diversos aspectes del patrimoni: origen i història familiar, situació actual de la familia, situació patrimonial, valoració i complexitat de les mateixes, així com la valoració dels actius.

Els actius que conformen el patrimoni, que poden ser financers, immobiliaris o empresarials, determinaran en gran mesura el pla estratègic d’inversió. A més de tenir una visió financera, fiscal i tècnica, la planificació de la gestió de grups familiars també té en compte aspectes personals i emocionals.

Seguiment continuat de l’evolució del patrimoni

Un cop el patrimoni comença a moure’s en la fase executiva del pla d’inversió, s’estableix entre els gestors i el grup familiar un contacte continu per tal de garantir la correcta direcció estratègica.

Per tal de mantenir una bona comunicació amb el client, els nostres gestors presenten periòdicament un informe detallat del patrimoni global i la seva evolució. Així, el client pot veure al detall quines són les inversions que estan en funcionament, la rendibilitat que està obtenint i els riscos que està assumint.

En aquesta fase de la gestió del patrimoni familiar, poden aparèixer noves necessitats, com l’elaboració d’un protocol familiar que permeti facilitar la gestió i regular les relacions entre els membres de la família.

¿Quins principals beneficis aporta disposar d’una gestió del patrimoni de grups familiars?

Es tracta de realitzar un constant seguiment de les inversions minimitzant i diversificant riscos tant geogràficament com sectorialment. Busca la preservació del patrimoni i el seu creixement.

Personalització

En tot moment de la gestió, el nostre servei és altament personalitzat per tal d’adaptar les estratègies a les necessitats i possibilitats de cada patrimoni. Es tracta d’una visió 360º.

¿Què és una family office?

Hi ha ocasions en què la gestió del patrimoni familiar necessita anar més enllà i crear un vincle sòlid entre els gestors i el grup familiar. En aquests casos, és quan es pot constituir una family office.

Una family office és una empresa privada que es crea amb l’objectiu de preservar la riquesa de la família per a les generacions futures. Per tal de garantitzar el compliment d’aquest objectiu principal, es gestiona el patrimoni mitjançant inversions en actius financers i no financers.

A diferència de la gestió de grups familiars, una family office és un organisme que va més enllà de la gestió del capital econòmic, també té en compte el capital humà i intel·lectual de la família. Així doncs, l’objectiu d’aquesta plataforma és garantir i millorar el benestar del conjunt de la família. Les competències d’un family office van des de les inversions, fins la fiscalitat, plans de pensions i gestió d’immobles.

Si té interès en apostar per un servei de gestió de patrimoni familiar, no dubti en demanar-nos més informació al respecte.