UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

La recuperació de l’economia andorrana supera les previsions segons les dades del FMI

L’economia andorrana experimenta una òptima recuperació segons constaten les dades corresponents al primer trimestre d’enguany. L’últim Informe Anual del Fons Monetari Internacional (FMI) assenyala que el PIB del Principat ha crescut en aquest període el 17,3%, una xifra espectacular que permet pensar en un creixement anual molt superior a la xifra estimada en principi per l’organisme que vela pel manteniment de l’estabilitat financera internacional.

L’FMI assenyala que, en funció de l’avanç previst, la xifra final de creixement de l’economia andorrana en 2022 pot aconseguir els dos dígits

Durant la presentació de l’Informe —a càrrec del cap de missió per a Andorra del FMI, Rodolphe Blavy, del secretari d’Estat d’Assumptes Financers Internacionals, Marc Ballesta, i del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover— aquest últim va atorgar el mèrit de l’assoliment al bon funcionament de les activitats relacionades amb els sectors del turisme, dels serveis i de la construcció durant l’última temporada hivernal.

L’FMI sol·licita a Andorra les mesures més adequades per a sostenir aquest creixement econòmic

L’Informe del FMI sol·licita al govern del Principat la posada en marxa d’una sèrie de mesures encaminades a diversificar més l’economia andorrana, impulsar la inversió i desenvolupar el capital humà.

Per a aconseguir aquestes metes, s’indica la conveniència de solucionar les següents necessitats:

  • Reduir i dinamitzar els processos de tramitació burocràtica i administrativa.
  • Millorar l’accés al crèdit.
  • Simplificar les condicions d’immigració a fi d’atreure talent altament qualificat.

En relació a aquestes peticions, el ministre de Finances i Portaveu va indicar que s’està en disposició de realitzar les degudes modificacions pressupostàries per a això, gràcies al baix nivell d’endeutament del país que permet augmentar lleugerament el dèficit per a encoratjar el creixement.

L’FMI considera que la banca andorrana està ben capitalitzada i compta amb un molt bon nivell de liquiditat

L’informe inclou un esment especial al control del sector bancari andorrà. Destaca l’alt nivell de capitalització i la seva gran liquiditat i recomana dotar amb major finançament i dotació de personal a la Autoritat Financera Andorrana (AFA) –l’organisme encarregat del control i la supervisió del sistema financer i assegurador del Principat– per a consolidar el sector i millorar la rendibilitat de les entitats.

Amb això, segons indica l’FMI, es resoldria la vulnerabilitat associada a una excessiva dependència del finançament estranger i es reduiria el risc de la gestió de grans actius fora de balanç.

L’organisme financer internacional posa l’accent principalment en la reforma del règim de pensions que considera imperatiu donada la previsible acumulació de dèficits creixents deguts al sistema de Seguretat Social. L’informe considera imprescindible l’increment de les cotitzacions, de l’edat de jubilació i del factor de conversió.

Respecte als nivells de governança, es demana una major qualitat i exhaustivitat de les dades amb una major eficiència dels actius digitals per a aconseguir una vigilància més eficaç contra el blanqueig de capitals conforme al marc anticorrupció estàndard a nivell internacional.

Referència: La Vanguardia: “L’FMI afirma que Andorra registra una recuperació millor de la prevista”. La Vanguardia. 05/07/2022. Accés web.