UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Les energies renovables representen el 63 % del consum elèctric a Andorra

L’any 2021, l’energia procedent de fonts renovables va representar el 63 % del total de consum d’electricitat a Andorra. Aquest percentatge, que va créixer deu punts respecte a l’any 2020, mostra el compromís envers la sostenibilitat i la lluita contra l’emergència climàtica.

Es consolida l’aposta ferma per la sostenibilitat

Dos factors han estat determinants per assolir aquesta xifra, fruit de la línia establerta per FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra), perquè les energies renovables siguin cada cop més representatives del consum elèctric del país:

  • El primer dels factors fa referència a l’energia generada al territori. El total de la producció de la central hidroelèctrica és energia neta. A l’any 2021, aquesta xifra va ser de 78.827 megawatts/hora que, malgrat ser inferior a la d’altres anys a causa de l’escassetat de precipitacions, és exponent d’una aposta significativa per la preservació mediambiental.
  • El segon factor es deu al compromís contractual estipulat amb els proveïdors de fora d’Andorra. Els acords signats amb la companyia espanyola Endesa i amb la companyia francesa EDF contemplen que un mínim de 70 gigawatts/hora del volum total de l’energia importada pertany a fonts renovables.

Andorra aposta per un futur totalment verd i autosuficient

Els plans a futur de la FEDA estan enfocats cap a la intensificació de la producció d’energia neta a través de la inversió en noves infraestructures de parcs solars i eòlics.

Distribució de les fonts d’energia consumida

Com ja hem dit, del total de 533.043 MWh/any d’electricitat consumida l’any 2021, un 63 % es va generar des de fonts renovables. Aquests van ser els percentatges:

  • Eòlica: 30 %.
  • Hidroelèctrica: 29 %.
  • Fotovoltaica: 4 %.

A aquestes xifres també es pot afegir un 4,55 % provinent de la valorització dels residus, reciclats o reutilitzats, entre d’altres, sobretot, amb l’aprofitament dels elements biodegradables que en formen part.

La resta del consum procedent d’energies no renovables es va distribuir de la següent manera:

  • Nuclear: 22 %.
  • Gas: 10 %.
  • Carbó: 0,7 %.

Aposta de futur verda i autosuficient

Els plans a futur de la FEDA estan enfocats cap a la intensificació de la producció d’energia neta a través de la inversió en noves infraestructures.

El parc solar de Grau Roig

Aquest mateix any 2022, està prevista la construcció d’un parc solar a l’ETR de Grau Roig. Incorpora una instal·lació fotovoltaica al sostre de l’ETR i un camp solar. L’emplaçament, que inclourà un total de 1700 plaques fotovoltaiques, tindrà un mínim impacte en el paisatge a l’estar en un lloc on ja hi ha altres instal·lacions elèctriques. Malgrat això, el projecte té en compte la seva integració paisatgística.

La producció prevista serà d’uns 1060 MWh/any, l’equivalent al consum d’unes 320 llars en el mateix període.

El parc eòlic del Parc del Maià

Més a futur, el pla d’acció 2022/2026 preveu el projecte del parc eòlic del Parc del Maià. La instal·lació de vuit aerogeneradors generarà una producció estimada de 43 GWh/any. A més, el parc eòlic farà possible la producció d’energia neta durant l’hivern, quan les altres fonts d’energies renovables no cobreixen la demanda pròpia dels mesos més freds de l’any i el preu de l’electricitat es dispara.

L’objectiu és incrementar i consolidar l’ús d’una energia neta i sostenible, reduint les emissions de CO₂ i aproximar-se tant com es pugui a la sobirania energètica.

Referència: Altaveu.com: El 63 % de l’electricitat consumida a Andorra el 2021 tenia origen en Fonts renovables. Altaveu. 06 d’abril del 2022. Accés web.