UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Què és la gestió independent de patrimonis?

La gestió independent de patrimonis és una de les activitats considerades més complexes i de més alt nivell respecte als serveis de planificació financera personal i familiar. Es tracta d’una gestió integral del patrimoni familiar que inclou trobar solucions per tots els actius que el conformen (financers, immobiliaris, art, criptodivises, etc.) amb la coordinació amb grans experts en la matèria.

Un gestor de patrimoni independent, doncs, és una figura altament qualificada per orientar els clients que hi confien, tant en l’àmbit financer o fiscal com legal. Es dedica a crear una estratègia i un pla d’inversió dissenyat personalment i exclusivament per cada client, basat en les seves necessitats i interessos, en funció d’un horitzó temporal establert.

Quines són les funcions de l’especialista en gestió independent de patrimonis?

La labor del gestor independent consisteix en analitzar i monitoritzar de forma constant l’economia i els mercats financers, així com  l’evolució dels diversos sectors o empreses que componen els interessos del seu client. Això té com a objectiu principal prendre les decisions d’inversió adequades a cada moment. I per tal de fer-ho amb total transparència i d’acord amb els interessos del client, el gestor ha de fer una avaluació i feina prèvia: 

 • Analitzar el client i determinar quins són els seus objectius d’inversió, com ara propòsits i necessitats.
 • D’acord amb l’anterior informació, definir quin és el seu perfil inversor preferit, tenint en consideració l’horitzó temporal i les característiques de cada inversió.
 • En funció de les conclusions obtingudes, el gestor passa a realitzar un diagnòstic per determinar quina serà la gestió del patrimoni òptima per al seu client.

Aquesta altíssima personalització de les inversions es deu al fet que cada client és únic. Per això, cada un d’ells necessita arribar a una solució feta a mida que s’adapti a les seves necessitats i interessos. És per això que un gestor de patrimoni independent requereix una profunda i constant comunicació amb el seu client, per tal de comprendre i tenir molt clar què espera de la seva gestió:

 • Quina és la seva tolerància al risc?
 • Quines expectatives de rendiment té el client?
 • Quina profunditat i freqüència d’informació desitja rebre cada client?

Tipus de gestors de patrimoni

Com ja hem mencionat anteriorment, els gestors de patrimoni independents són professionals altament especialitzats i amb una formació que garanteix un coneixement profund de l’economia i de les finances. Dins d’aquest perfil, podem trobar-hi dos tipus:

 • Gestor patrimonial familiar. En aquest cas, es tracta d’un professional que s’encarrega de gestionar el patrimoni de persones privades que formen part d’una mateixa família. Generalment, la feina d’un gestor de patrimoni familiar se centra en preservar i incrementar de forma constant el patrimoni gestionat.
 • Gestor patrimonial financer. També és possible que un gestor de patrimoni es dediqui a descobrir quines serien les necessitats financeres del seu client per tal d’assessorar-lo a l’hora de realitzar inversions. D’altra banda, també té el rol de guiar el client per tal que la seva situació financera es mantingui estable. En aquest cas, el gestor també pot dissenyar propostes d’inversió en funció dels objectius i necessitats del client en qüestió.

A Universal Gestió ens dediquem exclusivament a realitzar operativa en la compte de gestió i per a la cartera que hi ha assignada. No realitzem mai operativa fora d’aquestes limitacions. 

Els nostres valors són els de: 

 • Control constant de les inversions efectuades.
 • Seguiment exhaustiu de les normatives legals i fiscals internacionals.
 • Connexió permanent amb les entitats dipositàries per tal de fer anàlisis de qualitat.
 • Accés a diferents jurisdiccions i entitats financeres, tant andorranes com internacionals.
 • Control dels costos per tal d’optimitzar el rendiment de les inversions dels nostres clients. 

Contacti’ns per qualsevol consulta o aclariment sobre la gestió independent de patrimonis, estarem encantats d’atendre’l.