UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Universal Gestió selecciona per a RankiaPro el fons Fundsmith Equity Fund

Fundsmith Equity Fund: el fons d’inversió suggerit per Pedro Flores

Amb l’objectiu de detectar quins són els millors fons d’inversió per mantenir en cartera durant aquest nou any 2022, la revista RankiaPro ha preguntat a diversos selectors d’Espanya i Andorra. Pedro Flores, analista d’inversions i responsable de selecció de fons de tercers a Universal Gestió, és un dels professionals que ha participat en aquesta gran selecció.

Davant la pregunta proposada per la revista RankiaPro sobre quins són els fons d’inversió a tenir més en compte aquest 2022, Pedro Flores no dubta en seleccionar Fundsmith Equity Fund.

Es tracta d’un fons d’inversió que implementa l’estratègia d’invertir únicament en negocis d’altíssima qualitat, seguint un enfocament bottom-up basant-se en una profunda anàlisi fonamental. Com a resultat, aquest fons disposa actualment d’una cartera concentrada d’entre 20 i 30 valors, partint d’un univers d’aproximadament 500 components.

Repassant la història de Fundsmith Equity Fund, Pedro Flores explica que, l’any 2010, el gestor de fons britànic Terry Smith va decidir cofundar Fundsmith LLP amb 39 milions de lliures, 25 dels quals formaven part del seu patrimoni personal. L’any 2021, el seu flagship Fundsmith Equity Fund ja gestionava al voltant de 28 000 milions de lliures i, després de la seva creació, ha aconseguit obtenir una rendibilitat anual i acumulada del 18,7 % i 521,2 %, respectivament.

A banda d’apostar per negocis d’alta qualitat, el fons d’inversió segueix una estratègia que es pot dividir en tres principis:

  • Comprar bones companyies.
  • No pagar un preu excessiu per la seva compra.
  • No fer res.

Per posar-ne un bon exemple, és significatiu el fet que el fons manté en cartera a nou companyies des de la seva creació el 2010. Això demostra una forta convicció per les empreses que compra el fons i aquesta baixa rotació de la cartera dona com a resultat un cost de transaccions del 0,03 % el 2020, així com un Active Share del 90 % aquest passat 2021.

Anàlisi d’actius tangibles

Pedro Flores afirma que una de les qualitats més valuoses de l’equip de gestió de Fundsmith Equity Fund és la gran habilitat que tenen a l’hora d’analitzar actius intangibles. Aquest fet cobra especial importància quan es tracta d’invertir en empreses innovadores del sector tecnològic, ja que aporta un avantatge al fons a l’hora de detectar companyies capaces d’aplicar barreres d’entrada als seus competidors. D’aquesta manera, s’aconsegueix mantenir un creixement sostingut a llarg termini.

Tot i que el Fundsmith Equity Fund va patir una baixada de valor durant el període de rotació d’actius de growth a value durant l’últim trimestre de 2020 i el primer de 2021, que comptés amb un portfoli d’empreses resilients davant de les crisis va permetre que el fons quedés protegit de les caigudes del març de 2020.

Invertir en negocis capdavanters

Pedro Flores assenyala que invertir en negocis capdavanters en el seu sector, que disposin de bons marges i poder de fixació de preus per tal de sostenir l’augment dels seus costos, ofereix als inversors un notable nivell de protecció capaç de fer front a les pressions inflacionistes actuals i futures.

Per tots aquests motius, Pedro Flores suggereix que aquest 2022 no perdem de vista el fons d’inversió Fundsmith Equity Fund.

Pot descarregar la revista en línia seguint aquest link.