UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Inversions Socialment Responsables per a un futur millor

Que són les Inversions Socialment Responsables?

Les inversions socialment responsables (ISR) son un tipus d’inversió que, a banda de tenir en compte els aspectes financers i estratègics propis d’aquest terme econòmic, contempla també els criteris ASG: ambientals, socials i de govern corporatiu.

Les ISR avaluen les inversions financeres més enllà del rendiment econòmic. És per aquest motiu que tenen com a objectiu principal contribuir al desenvolupament econòmic sostenible, és a dir, a aquell progrés que té cura de les necessitats actuals de les persones i que no compromet el benestar de les futures generacions.

Tipus d’inversions socialment responsables

Per entendre d’una forma més concreta què son les inversions socialment responsables, en distingim diferents categories segons l’aproximació de cada inversió o les estratègies que inclou.

ISR d’exclusió

Son aquelles inversions que exclouen del seu pla qualsevol empresa que pertanyi o que col·labori amb indústries controvertides èticament, com pot ser la indústria armamentística o la del tabac.

Criteris ASG

Una inversió integra dins dels seus processos els criteris ambientals, socials, i de govern corporatiu. A l’hora de fer una estimació dels beneficis, les ISR miren més enllà dels beneficis econòmics.

Què son els criteris ASG?

Els ASG responen als criteris socials, relacionats amb els drets laborals i humans dels clients i treballadors d’una empresa; als criteris ambientals, centrats en la cura del medi ambient i el canvi climàtic; i als criteris de govern corporatiu, que son les regles ètiques que han de seguir les empreses alhora de prendre decisions.

Vot i compromís

Son inversions que permeten col·laborar de forma proactiva amb les empreses i/o els governs per tal de fomentar millores basades en els criteris ASG.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Es tracta d’inversions socialment responsables que generen un rendiment beneficiós per aconseguir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts en l’Agenda 2030, que també contempla 169 metes de caràcter econòmic, social i ambiental.

Tot i que no és possible invertir directament en els ODS, sí que es poden utilitzar com a marc per a detectar quines empreses estan contribuint a la consecució d’aquests objectius a través dels seus serveis.

Best in class: els millors de cada indústria

Son inversions dirigides a empreses que superen les expectatives quant a les seves polítiques sobre qüestions ASG. Existeix una puntuació ASG a cada indústria que classifica les empreses amb les millors pràctiques.

Centrades en la sostenibilitat

Son inversions directes en empreses o governs amb una temàtica concreta d’ISR. Un exemple seria invertir en projectes contra el canvi climàtic o en la conservació de l’aigua.

Inversions d’impacte

Per últim, les inversions d’impacte contemplen el rendiment financer com un aspecte secundari i l’objectiu principal passa a ser l’obtenció de beneficis socials o mediambientals.

 


 

A Universal Gestió li oferim l’oportunitat de portar a terme inversions socialment responsables.

Si està interessat en invertir de manera socialment responsable, no dubti en demanar-nos més informació. Estarem encantats d’acompanyar-lo en un futur millor.