UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Andorra recupera el consum a grans superfícies

Fonts: Diari D’andorra / Andorra Difusió

Les grans superfícies d’Andorra es recuperen de la crisi per la pandèmia

L’índex de vendes a les grans superfícies d’Andorra han recuperat els nivells existents abans de la pandèmia de Covid-19, inclús superant-los aquest darrer any. La comparativa del periode que va del mes de juny del 2019 fins el mateix mes de l’any 2021 reflexa un increment de gairebé el 4%, augmentant fins a un 10% en l’àrea dels productes alimentaris, sent aquesta la vertical  de major creixement.

L’índex de vendes de les grans superfícies va baixar al voltant d’un 2% entre els mesos de juny del 2019 i juny de 2021, amb un increment de gairebé el 6% per l’any darrer. Aquestes dades representen un creixement d’un 3,8% en els darrers dos anys.

Andorra ha experimentat un creixement del consum superiors els viscuts a Espanya (+3,1%)i França (+2,3%), representant aquestes dades una important recuperació del sector en front de les davallades ofertes a causa dels efectes de la pandèmia del Covid-19.

Els productes que han experimentat una major pujada han estat els aliments, veient com s’incrementava el consum en més d’un 10% en comparació respecte de fa un any, mentre que els productes no alimentaris només han vist una pujada de poc més d’un 1%.

Pujada també de les contractacions

Pel que fa a contractacions en el sector de les grans superfícies l’augment estat d’un 2% entre els mesos de juny del 2020 i juny del 2021, és en aproximadament un 65% el nombre de contractes a dones éssent un 90% els contractes a jornada complerta.

Totes aquestes dades fan pensar que la recuperació econòmica del sector a Andorra s’està veient de forma consolidada. Al país es troben 9 centres comercials repartits per tota la geografia andorrana y son centres d’atracció tant de consumidors locals com dels països veïns. L’oferta, la qualitat dels productes i, sobretot, el preu competitiu, converteix Andorra en un paradís de les compres.