UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

El Govern aprova el Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació

Font: Govern d’Andorra

El Govern va aprovar el dimecres 7 de juliol la proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació.

L’objectiu de la llei és incentivar la creació d’empreses a través del suport a la innovació. Amb voluntat de promoure nous models de negoci, sobretot vinculats a l’economia digital i amb intenció de fomentar l’emprenedoria, el redactat busca fer més atractius els avantatges competitius de l’economia andorrana. A més, la llei donarà cobertura jurídica a aquests nous models d’innovació i transformació digital.

Amb aquesta intenció es configura una regulació que contemplarà aspectes com ara la creació de zones econòmiques especials amb incentius dins del territori, o bé la generació d’un entorn controlat, espais de proves o sandbox per tal de facilitar que el país pugui esdevenir –amb aques nou marc jurídic– un espai segur en el qual s’hi poden provar productes, serveis, models de negoci o projectes relacionats amb l’economia digital, analitzant les oportunitats i els riscos d’aquests projectes.

També es promou la creació d’iniciatives dins d’un entorn que impulsi el model denominat quàdruple hèlix, que fomenta l’intercanvi d’experiències i de coneixement i que consisteix en la cooperació entre l’Administració Pública, els centres de recerca, les empreses i els ciutadans.

L’economia digital: coliving, coworking, crowfunding, teletreball, knowmads

Es regulen les noves formes residencials i d’espais de treball originades pel desenvolupament de l’economia andorrana. S’estableix el règim jurídic que regula als allotjaments amb espais comuns complementaris (coliving) i de lloguer d’espais compartits de treball (coworking).

El projecte de llei també contempla les mesures necessàries per afavorir el finançament i la inversió en iniciatives empresarials vinculades a l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació, d’acord a la normativa europea: serveis de finançament participatiu en empreses (crowdfunding) o creació d’startups i les seves mesures fiscals i de finançament.

També s’estableix el marc legal en el que s’enquadren els contractes de treball a distància o teletreball (dret a la desconnexió digital, despeses relacionades amb els equips,  eines i altres mitjans, etc.).

Finalment s’estableixen noves modalitats de residència per a estrangers que contribueixen al desenvolupament de l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació. És a dir: Nòmades digitals; Professionals que per dur a terme la seva activitatno requereixen d’una ubicació geogràfica específica, ja que utilitzen les telecomunicacions i la tecnologia. També el Visat Emprenedor per a aquells professionals triats per a formar part de programes, impulsats des del ministeri corresponent, per a emprenedors estrangers.