UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

La inflació de la zona euro, al nivell previ a la pandèmia

Fonts: 5 Días i AraAndorra

La inflació de la zona euro torna a situar-se a l’1,3%, el nivell previ a la pandèmia

La taxa d’inflació interanual de l’eurozona s’ha situat al març en l’1,3%, pujant quatre dècimes en un mes, fet que representa el major increment dels preus des de gener de 2020.
La causa d’aquest creixement segons Eurostat, l’oficina comunitària d’estadística, cal buscar-la en l’impacte de l’evolució dels preus de l’energia.

Aquest repunt de preus obeeix a la crescuda al març del 4,3% interanual de l’energia, enfront de la caiguda de l’1,7% de febrer, mentre que els aliments frescos van pujar un 1,5%, alineats amb la pujada de febrer, i els serveis es van encarir un 1,3% interanual, una dècima més que en el mes anterior.

El cost dels béns industrials no energètics va registrar al març una pujada interanual del 0,3%, inferior a la pujada de l’1% del mes anterior.

Obviant l’impacte dels preus de l’energia, la taxa d’inflació interanual de l’eurozona es va situar en l’1%, enfront de l’1,2% de febrer. Deixant apart l’efecte dels aliments frescos, l’alcohol i el tabac, la taxa d’inflació subjacent al març queda situada al 0,9%, dues décimes per sota de febrer.

Diferència de dades per als països de l’eurozona

Les majors pujades de preus al març les trobem a Luxemburg (2,4%), Àustria i Alemanya (2%);
només Grècia ha registrat al març una baixada dels preus (-2%), mentre que Irlanda, Xipre, Portugal i Eslovènia han registrat una pujada del 0,1%.

A França l’indicador es troba a l’1,1%, augmentant cinc dècimes respecte de la variació de febrer.

Pel que fa a Espanya, les dades de març situen l’inflació en l’1,2%, una dècima menys que l’índex de l’eurozona.

A Andorra, L’IPC avançat del març, a l’1,4%

Segons el càlcul de l’indicador avançat que publica aquest dijous el Departament d’Estadística del Govern d’Andorra, la variació interanual estimada de l’IPC per al tercer mes de 2021 és de l’1,4%. En cas de confirmar-se l’indicador, aquest representaria un augment de set dècimes respecte de l’IPC avaluat al mes anterior (+0,7% al febrer).