UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Projecte d’internacionalització del finançament de l’Estat andorrà

Projecte d’internacionalització del finançament de l’Estat andorrà

Font: Europa Press

El ministre de Finances, Enric Jové, ha exposat que Andorra treballa per internacionalitzar el seu finançament, que és majoritàriament nacional, amb la intenció de diversificar les fonts i poder afrontar de manera òptima els reptes que depara el futur.

Segons Jové, la intenció de l’executiu és la restructuració de les emissions per augmentar-ne l’import fins als 250 milions d’euros, xifra habitual en els mercats internacionals.

Actualment, el país és finançat a través d’emissions de deute públic nacional i préstecs i pòlisses de crèdit signades amb bancs del país, a més de disposar d’un crèdit contractat amb la francesa Crèdit Agricole per valor de 50 millons d’euros.

INICIAR EL PROCÉS AL 2020 PER CULMINAR-LO AL 2022

L’objectiu del ministre de Finances és que la majoria del finançament de l’Estat sigui internacional a partir del 2022, així com les emissions de deute públic, mentre es redueixen les fonts de finançament nacionals.

Jover explica que l’executiu ja treballa per començar a emetre deute a nivell internacional cap al 2021, i que aquest any es podria realitzar un “pas intermedi“ aprofitant la renovació de les emissions que vencen durant el darrer trimestre de l’any.

DIVERSIFICACIÓ DE FONTS DE FINANÇAMENT

També ha declarat que part d’aquesta renovació s’oferirà a clients institucionals interessats en integrar-la en els seus productes d’inversió.
Els tipus d’interès seran similars als de les emissions nacionals o inclús una mica més baixos, –gràcies al fet d’ingressar en el Fons Monetari Internacional, amb voluntat de fer-ho abans del 17 d’octubre, ja que d’altra banda els interessos a pagar haurien estat superiors–, i fent-se per més quantitat de diners i amb un termini més llarg, que podria ser entre 3 i els 10 anys.

El ministre també té previst comptar amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, el Banc Europeu d’Inversions i el Fons Monetari Internacional com a altres fonts de finançament, i ja s’està treballant per presentar projectes molt específics per tal de poder beneficiar-se molt aviat d’aquest finançament.