UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Fitch Ratings reafirma la qualificació d’Andorra a BBB+

Fitch Ratings reafirma la qualificació d’Andorra a BBB+

Fitch Ratings ha reafirmat la qualificació per defecte de l’emissor de monedes estrangeres (IDR) d’Andorra a “BBB +” amb una perspectiva estable.

CONDUCTORS CLAU DE QUALIFICACIÓ

El perfil creditici d’Andorra té el suport d’un elevat PIB per càpita (més de tres vegades la mitjana “BBB”), indicadors de governança favorables, elevada assequibilitat del deute i un historial de prudència fiscal. The Outlook Stable reflecteix les expectatives de Fitch que el percentatge de deute públic d’Andorra, relativament baix a l’aparició de la pandèmia, s’estabilitzarà el 2021 a un nivell encara per sota de la mitjana “BBB” i tornarà a una trajectòria a la baixa a mitjà termini.

Com a economia petita i molt concentrada i amb una gran dependència del turisme, Andorra experimentarà una profunda recessió aquest any. Fitch preveu que el PIB real es contracti amb l’11,4% el 2020 a partir d’un creixement de l’1,8% el 2019. S’espera que el PIB es recuperi gradualment, ja que la pandèmia continuarà pesant les perspectives de creixement dels països veïns i els ingressos turístics. En l’escenari bàsic andorrà, l’economia es recuperarà fins al 4,3% el 2021 i el 3,4% el 2022. Tot i això, el recent ressorgiment del coronavirus a Catalunya suposa riscos negatius per a les perspectives i la incertesa sobre la trajectòria de creixement d’Andorra continua sent elevada.

Com a resultat de les mesures de contenció de virus, especialment els tancaments fronterers d’Espanya i França, el nombre de visitants a Andorra es va contraure un 71% interanual al 2T. Les xifres de visitants d’un sol dia han repuntat des de les obertures frontereres al juny (+ 5,7% interanual), però el nombre de turistes només augmenta gradualment (-73,5% interanual al juny, fins al -100% al maig). Projectem que el nombre de turistes disminueixi al voltant d’un 50% durant tot l’any.

L’elevada proporció de la mà d’obra estrangera (el 77% a finals del 2019) donarà suport a la flexibilitat del mercat de treball. Una previsió sortida de mà d’obra estrangera ajudarà a disminuir la taxa d’atur durant la crisi, però tindrà un efecte negatiu en el consum privat. Fitch preveu que la taxa d’atur augmenti fins al 6,3% el 2021, des del 2,1% a finals del 2019, inclosa en part per l’extensió de les bonificacions laborals a curt termini del govern fins a finals d’any.

La pandèmia de coronavirus també debilitarà les finances públiques d’Andorra i agreujarà els reptes derivats d’una estreta dependència de les fonts de finançament nacional. S’espera per part de Fitch que el balanç fiscal de l’Administració general es converteixi en un dèficit del 8,0% del PIB el 2020 a partir d’un superàvit del 2,2% de l’any passat, impulsat per estabilitzadors automàtics i un paquet d’estímul important, pel qual s’estima que sumaran 130 milions d’euros (5,2% del PIB). ) a gastar aquest any. A més del règim de bonificacions laborals a curt termini, les mesures per donar resposta a la pandèmia consisteixen principalment en subvencions per a lloguers i contribucions socials, així com en permís retribuït per als empleats en quarantena.

Fitch preveu que el deute públic brut pujarà fins al 47,9% el 2020, respecte del 35,4% del 2019 (i enfront de la mitjana projectada del BBB del 51,7%) i que comenci a caure gradualment a partir del 2022. A les projeccions, es suposa una cristal·lització d’uns 27 milions d’euros (1% del PIB) en passius contingents de l’esquema de garantia de préstecs del govern (anomenat programa de préstecs tous) el 2021. A juliol, 133 milions d’euros (5,3% del PIB) de préstecs eren garantit pel govern del total de 2.300 milions d’euros disponibles al programa de préstecs tous.

Una maduresa mitjana de deute curta (2,4 anys, estimada a mitjans del 2020) unida als dèficits d’ampliació augmentarà els riscos de refinançament. S’espera que els requisits d’endeutament bruts (el deute vençut i el dèficit fiscal públic) augmentin fins a uns 800 milions d’euros (29,2% del PIB) el 2022 a partir de 3,50 milions d’euros (12,4%) el 2019. Tot i això, aquests riscos es veuen mitigats per la profunditat restant del mercat de finançament intern. Les participacions bancàries de deutes governamentals només representen el 3% dels actius bancaris totals, i la demanda dels inversors individuals continua sent forta.

En resposta a les necessitats de finançament creixents, el govern s’ha iniciat en una estratègia de diversificació que hauria d’ampliar les fonts de finançament i allargar la maduresa mitjana del deute. En el nucli de l’estratègia es troba un préstec de 100 milions d’euros amb un banc estranger (Crédit Agricole, A + / Negative), que pot ajudar a obrir el camí cap a la primera emissió de bons internacional d’Andorra en els propers anys. Altres fonts de finançament inclouen una línia de crèdit de 50 milions d’euros amb bancs andorrans, 30 milions d’euros en reserves de les empreses estatals (Andorra Telecom i FEDA) i 5 milions d’euros de fons de solidaritat ciutadana i d’emergència. La recent pertinença al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB, AA + / Estable) i la col·laboració amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI, AAA / Estable) també haurien de donar lloc a oportunitats de finançament addicionals.


Veure notícia íntegra (anglès): Fitch Affirms Andorra at ‘BBB+’; Outlook Stable