UNIVERSAL GESTIÓ

CAT / CAST / ENG / FR

Andorra com a destinació atractiva per a inversors

Andorra com a destinació atractiva per a inversors

La situació actual a nivell global (COVID, teletreball i crisi econòmica dels estats) i la proposta del govern per crear un impost a grans fortunes a Espanya ha fet plantejar a molts professionals i inversors la possibilitat de canviar la residència a països que els permetin una millor gestió de patrimonis i empreses.

Els experts han destacat als seus clients que, al Principat, les societats d’inversió de capital variable són especialment atractives per a patrimonis espanyols d’entre dos i deu milions d’euros, tant pels seus menors costos com per la privacitat absoluta que atorguen.

En aquest article expliquem les causes o motivacions d’aquest interès de molts patrimonis per traslladar la residència a Andorra.

FACTORS ATRACTIUS PER A PROFESSIONALS I INVERSORS

 • Tant pel que fa a nivell social com econòmic, Andorra és una de les destinacions considerada òptima tant per inversors com per propietaris, professionals o empresaris d’Espanya, França i Llatinoamèrica. Amb un impost sobre la renda de el 10% com a màxim, Andorra ofereix múltiples avantatges, cobertura de seguretat social i atenció mèdica competitius, i un cost acceptable en despeses d’habitatge, aliments i serveis públics.
 • Una economia sòlida amb una taxa d’atur de només l’1,7%, una de les més baixes d’Europa.
 • L’economia andorrana es centra en el sector dels serveis, principalment en els serveis financers, personals i empresarials, entre d’altres.
 • El PIB per càpita nominal és de 35.995 euros per sobre de la mitjana de la UE.
 • Nivels d’impostos considerablement més baixos que els països de l’entorn
 • Andorra ha estat considerada el segon país més atractiu per a la inversió, degut a un marc fiscal molt competitiu, l’adaptació a les normes i la transparència europees i l’estabilitat política i judicial. La inversió estrangera ha crescut aproximadament un 500% en menys d’una dècada, i ha donat lloc a nous sectors d’oportunitats.
 • Acords per evitar la doble imposició amb diversos països.
 • Els permisos de residència andorrans permeten el lliure moviment per l’àrea Schengen sense visat, independentment de la nacionalitat.

AVANTATGES FISCALS QUE OFEREIX ANDORRA

 • A nivell comparatiu, les xifres parlen molt a favor d’Andorra respecte de les xifres d’Espanya, França i inclús Suïssa. Andorra s’està convertint en una destinació desitjada per a moltes persones que disposen de patrimonis de cert tamany i busquen una residència que els afavoreixi fiscalment.
 • Impost de societats (% mitjana) Entre 2-10%, depenent del tipus de negoci i activitat.
 • Impost al valor afegit (% tipus general) 4,5%. El més baix d’Europa.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques – IRPF (% tipus marginal) Entre el 5-10% a partir de 24.000 €, qualsevol quantitat inferior n’està exempta.
 • Els dividends rebuts des de companyies andorranes estan exempts de tributació, si es reben des de societats a l’estranger tributen al 10%.
 • A Andorra no hi ha un impost al patrimoni, així com tampoc existeixen els impostos sobre successions ni donacions. Tampoc no hi ha aranzels (existeixen impostos especials sobre alcohol, tabac, etc.).
 • Les empreses que desenvolupen activitats de comerç internacional, inversions i finançament internacional, o gestió d’actius intangibles, estan subjectes a tan sols un 2% d’impostos de societats, i inclús alguns holdings estan exempts d’impostos de societats.
 • Andorra compta actualment amb 8 convenis de doble imposició i estan signats amb Xipre, Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta i Portugal.
 • Els dividends rebuts de societats andorranes no tributen si es té residència a Andorra. No passa el mateix amb els dividends rebuts com a persona física des de societats estrangeres.
 • Les societats andorranes poden gaudir de múltiples deduccions i bonificacions per inversions o ampliació de plantilla.

REQUISITS LEGALS PER A LA RESIDÈNCIA

A nivell legal, la residència activa per compte propi a Andorra està vinculada a la creació d’una societat, per això, el primer pas dels nous residents és crear una societat per donar-se d’alta en una activitat per a posteriorment demanar la residència per compte propi. Aquest permís és vàlid durant un any i després cal validar-lo per períodes de dos anys fins a arribar a 10 anys.

L’interessat no ha de tenir càrrecs actius en empreses espanyoles i la família (en cas d’existir) s’ha de traslladar al Principat també. Ha de tenir almenys 21% de les accions de la societat, ser un dels administradors i treballar per compte propi, és a dir, com a autònom societari cotitzant a la seguretat social. Des de maig de 2018, el govern requereix una fiança no remunerada de 15.000 euros.

Els inversors i persones que no necessitin permís de treball a Andorra poden optar per la residència passiva. L’estada mínima és de 90 dies i hauran d’evitar passar més de 183 dies al seu país d’origen.

El resident passiu no paga seguretat social, però sí que ha de tenir contractada una assegurança de salut. Ha d’invertir al menys 350.000 euros en actius andorrans. Aquests poden consistir en immobles, accions d’empreses andorranes, bons o lletres del tresor.

També és obligatori realitzar un dipòsit de 50.000 euros a l’INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances) i 10.000 euros addicionals per cada persona a càrrec en cas d’existir, recuperables a la sortida del país.

A Universal Gestió som especialistes en la gestió de patrimonis buscant la seva màxima rendibilitat i l’assessorament financer i acompanyem la societat andorrana amb la nostra tasca transparent i rigorosa.

Si vosté té intenció de residir i operar des d’Andorra, estarem encantats d’assessorar-lo a nivell d’inversions i patrimoni.